Làm thế nào để đăng ký tài khoản Grab for Business Làm thế nào để tạo tài khoản Grab for Business cho một nước cụ thể Làm thế nào để tạo tài khoản Grab for Business dùng chung các nước trong vùng Ai sẽ quản lý tài khoản Grab for Business Làm thế nào để thêm Admin Làm thế nào để thêm nhân viên vào tài khoản Grab for Business Nhóm Nhân viên là gì Tùy chỉnh Group Settings Làm thế nào để phân nhân viên vào các Nhóm Làm thế nào để nhân viên có thể tham gia sử dụng Grab for Business của công ty Chính sách di chuyển là gì Có các lựa chọn thanh toán nào cho tài khoản Grab for Business Làm thế nào để đăng ký Tài Khoản Doanh Nghiệp Thanh Toán Sau Grab phát hành hóa đơn thanh toán cho công ty như thế nào Làm thế nào để cài đặt lựa chọn Thanh toán trả sau cho nhân viên Làm thế nào để tải Bản báo cáo các chuyến xe Tôi có thể lên lịch để hệ thống gửi Bản báo cáo chuyến cho công ty không Trip voucher code là gì Làm thế nào để thiết lập tính năng Trip Voucher Code Mỗi đợt mã voucher có hạn dùng trong bao lâu Mỗi đợt có thể phát hành tối đa bao nhiêu mã voucher Tôi có thể phát hành mã voucher trước bao lâu Tôi có thể tải về tất cả các mã voucher cũ ở đâu Làm thế nào để áp dụng chính sách này cho một số nhân viên Làm thế nào để biết nhân viên đã sử dụng mã voucher cho chuyến xe Làm thế nào để thông báo các mã voucher này cho nhân viên Có phải mã voucher chỉ có giá trị sử dụng cho một chuyến xe  Tôi có thể thiết lập chọn đồng thời 2 lựa chọn trip code là trip categorisation và trip voucher không

How can we help you?

Anda memerlukan bantuan?

Xin chào, bạn cần tìm kiếm thông tin gì?

How can we help you?

How can we help you?

คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

Grab မွ ဘာမ်ားကူညီေပးရပါမလဲ ?

តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានយ៉ាងដូចម្តេច?