Nhóm là gì Làm thế nào để tạo Nhóm Làm thế nào để xóa Nhóm Vai trò của Người Admin Người Admin có thể thấy thông tin nào trong Hub Tôi có thể thêm Người Admin không Thay đổi Người Admin Thêm hoặc xóa thành viên trong Nhóm Có thể thêm bao nhiêu thành viên vào Nhóm Nhãn Grab for Business là gì? Kích hoạt nhãn của Nhóm trên ứng dụng của thành viên Cài đặt chính sách đặt xe là gì Cài đặt chính sách đặt xe theo ngày / giờ Nếu nhân viên đặt chuyến xe nằm ngoài chính sách của công ty thì sao Đăng ký Grab for Business có tốn phí không Tôi muốn chọn hình thức thanh toán trả sau hàng tháng Cước phí có ưu đãi hơn cho doanh nghiệp tham gia Grab for Business không Một thẻ tín dụng công ty có thể sử dụng thanh toán cho cho nhiều nhân viên được không Có thể giới hạn số lượng nhân viên sử dụng thẻ tín dụng công ty để thanh toán không Một thẻ tín dụng công ty có thể sử dụng cho tối đa bao nhiêu nhân viên Các nhân viên trong Nhóm có thể thấy chi tiết thẻ thanh toán không Sử dụng GrabPay có an toàn và bảo mật không Cách tải báo cáo các chuyến xe Báo cáo các chuyến xe của Nhóm có những thông tin nào Có thể tải báo cáo các chuyến xe theo phòng ban được không Có thể cài đặt thời gian hệ thống tự động gửi bản báo cáo các chuyến xe không Khi nào hệ thống sẽ tự động gửi ra bảng báo cáo các chuyến xe cho tôi Tôi gặp vấn đề về kỹ thuật

How can we help you?

Anda memerlukan bantuan?

Xin chào, bạn cần tìm kiếm thông tin gì?

How can we help you?

How can we help you?

คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร