กลุ่ม (Group) คืออะไร? จัดตั้งกลุ่มได้อย่างไร? How do I create a group?. ลบกลุ่มได้อย่างไร? How do I delete a group?. ทำอะไรได้บ้างเมื่อได้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม (admin)? What can I do as an Admin?. ผู้ดูแลกลุ่มจะเห็นข้อมูลใดได้บ้าง? What can I see as an Admin?. สามารถเพิ่มจำนวนผู้ดูแลกลุ่มได้หรือไม่? Can I add more Admins?. สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ดูแลกลุ่มได้อย่างไร? How do I change our Admins?. สามารถเพิ่ม ลด ย้ายสมาชิกในกลุ่มได้อย่างไร? How do I add or delete members to/from the group ?. แต่ละกลุ่มมีสมาชิกได้กี่คน? How many members can I add to a group?. แท็กการเดินทางของ Grab for Work คืออะไร? What is a Grab for Work tag เปิดแท็กให้สมาชิกใช้ Grab ได้อย่างไร How do I enable the tag on members’ Grab app?. ตั้งค่ากฎระเบียบการเดินทางได้อย่างไร ปรับตั้งวันและเวลาที่อนุญาตให้เดินทางได้อย่างไร? How do I restrict by time / day?. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมาชิกในกลุ่มจองรถเดินทางนอกเหนือวันและเวลาที่กำหนด? Grab for Work คิดค่าบริการอย่างไร? How much does Grab for Work cost?. ต้องการแบบสรุปยอดค่าใช้จ่ายรายเดือนทำอย่างไร How do I opt for the monthly direct billing option มีราคาพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กรหรือไม่? Are there any corporate rates?. จำกัดกลุ่มใช้งานบัตรเครดิตของบริษัทหรือไม่? Can I limit the number of employees who use the corporate credit card?. พนักงานจะเห็นรหัสบัตรเครดิตหรือไม่? Can my members see the credit card details?. GrabPay นี้ปลอดภัยหรือไม่? Is GrabPay safe and secure?. Merchant Category Code คืออะไร? What is the merchant category code?. ดาวน์โหลดรายละเอียดการเดินทางได้อย่างไร? How do I download a statement?. รายละเอียดการเดินทางแบบกลุ่ม จะบอกข้อมูลอะไรบ้าง? What kind of trip information is available on the group statement?. ดาวน์โหลดรายละเอียดแยกตามแผนกได้หรือไม่? Can I download statements by departments?. สามารถตั้งให้ระบบส่งรายละเอียดตามเวลาที่กำหนดไว้ได้หรือไม่? Can I auto-send statements on a scheduled basis รายละเอียดการเดินทางที่ตั้งไว้ให้ส่งอัตโนมัติจะส่งมาทุกวันไหน? When are the auto-scheduled statements sent to me

How can we help you?

Anda memerlukan bantuan?

Xin chào, bạn cần tìm kiếm thông tin gì?

How can we help you?

How can we help you?

คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร