กลุ่ม (Group) คืออะไร? จัดตั้งกลุ่มได้อย่างไร? ลบกลุ่มได้อย่างไร? ทำอะไรได้บ้างเมื่อได้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม (admin)? ผู้ดูแลกลุ่มจะเห็นข้อมูลใดได้บ้าง? สามารถเพิ่มจำนวนผู้ดูแลกลุ่มได้หรือไม่? สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ดูแลกลุ่มได้อย่างไร? สามารถเพิ่ม ลด ย้ายสมาชิกในกลุ่มได้อย่างไร? แต่ละกลุ่มมีสมาชิกได้กี่คน? แท็กการเดินทางของ Grab for Work คืออะไร? เปิดแท็กให้สมาชิกใช้ Grab ได้อย่างไร? ตั้งค่ากฎระเบียบการเดินทางได้อย่างไร ปรับตั้งวันและเวลาที่อนุญาตให้เดินทางได้อย่างไร? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมาชิกในกลุ่มจองรถเดินทางนอกเหนือวันและเวลาที่กำหนด? Grab for Work คิดค่าบริการอย่างไร? ต้องการแบบสรุปยอดค่าใช้จ่ายรายเดือนทำอย่างไร มีราคาพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กรหรือไม่? จำกัดกลุ่มใช้งานบัตรเครดิตของบริษัทหรือไม่? พนักงานจะเห็นรหัสบัตรเครดิตหรือไม่? GrabPay นี้ปลอดภัยหรือไม่? Merchant Category Code คืออะไร? ดาวน์โหลดรายละเอียดการเดินทางได้อย่างไร? รายละเอียดการเดินทางแบบกลุ่ม จะบอกข้อมูลอะไรบ้าง? ดาวน์โหลดรายละเอียดแยกตามแผนกได้หรือไม่? สามารถตั้งให้ระบบส่งรายละเอียดตามเวลาที่กำหนดไว้ได้หรือไม่?

How can we help you?

Anda memerlukan bantuan?

Xin chào, bạn cần tìm kiếm thông tin gì?

How can we help you?

How can we help you?

คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร