จำกัดกลุ่มใช้งานบัตรเครดิตของบริษัทหรือไม่? Can I limit the number of employees who use the corporate credit card?. วิธีการแท็กการเดินทางบนแอปพลิเคชัน How to tag Business Rides ไม่สามารถเพิ่มจำนวนพนักงานได้ ไม่สามารถเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต เรียกรถในรูปแบบองค์กรไม่ได้ ไม่ได้รับใบเสร็จ Grab for Business ทำงานอย่างไร How it works วิธีการสมัครใช้บริการ Grab for Business?. How do I sign up?. การเตรียมข้อมูล What details do I need to provide. บริการนี้พร้อมให้บริการแล้วในที่ใดบ้าง? Where is this service available?. สมัครใช้บริการอย่างไรหากบริษัทเป็นองค์กรระดับภาคพื้นทวีป? How do I sign up if I have a regional presence?. มีพาหนะประเทศใดให้บริการบ้าง และคิดราคาอย่างไร? What are the vehicle types and costs?. พนักงานจะใช้บริการได้อย่างไร? How do my employees make a booking?. กลุ่ม (Group) คืออะไร? จัดตั้งกลุ่มได้อย่างไร? How do I create a group? ลบกลุ่มได้อย่างไร? How do I delete a group? ทำอะไรได้บ้างเมื่อได้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม (admin)? What can I do as an Admin?. ผู้ดูแลกลุ่มจะเห็นข้อมูลใดได้บ้าง? What can I see as an Admin?. สามารถเพิ่มจำนวนผู้ดูแลกลุ่มได้หรือไม่? Can I add more Admins?. สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ดูแลกลุ่มได้อย่างไร? How do I change our Admins?. สามารถเพิ่ม ลด ย้ายสมาชิกในกลุ่มได้อย่างไร? How do I add or delete members to/from the group ?. แต่ละกลุ่มมีสมาชิกได้กี่คน? How many members can I add to a group?. แท็กการเดินทางของ Grab for Business คืออะไร? What is a Grab for Business tag? เปิดแท็กให้สมาชิกใช้ Grab ได้อย่างไร How do I enable the tag on members’ Grab app?. ตั้งค่ากฎระเบียบการเดินทางได้อย่างไร ปรับตั้งวันและเวลาที่อนุญาตให้เดินทางได้อย่างไร? How do I restrict by time / day?. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมาชิกในกลุ่มจองรถเดินทางนอกเหนือวันและเวลาที่กำหนด? Grab for Business คิดค่าบริการอย่างไร? How much does Grab for Business cost?. ต้องการแบบสรุปยอดค่าใช้จ่ายรายเดือนทำอย่างไร How do I opt for the monthly direct billing option มีราคาพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กรหรือไม่? Are there any corporate rates?.

How can we help you?

Anda memerlukan bantuan?

Xin chào, bạn cần tìm kiếm thông tin gì?

How can we help you?

How can we help you?

คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

Grab မွ ဘာမ်ားကူညီေပးရပါမလဲ ?

តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានយ៉ាងដូចម្តេច?