วิธีการแท็กการเดินทางบนแอปพลิเคชัน How to tag Business Rides ไม่สามารถเพิ่มจำนวนพนักงานได้ ไม่สามารถเพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต เรียกรถในรูปแบบองค์กรไม่ได้ ไม่ได้รับใบเสร็จ Grab for Business ทำงานอย่างไร How it works วิธีการสมัครใช้บริการ Grab for Business?. How do I sign up?. การเตรียมข้อมูล What details do I need to provide. บริการนี้พร้อมให้บริการแล้วในที่ใดบ้าง? Where is this service available?. สมัครใช้บริการอย่างไรหากบริษัทเป็นองค์กรระดับภาคพื้นทวีป? How do I sign up if I have a regional presence?. มีพาหนะประเทศใดให้บริการบ้าง และคิดราคาอย่างไร? What are the vehicle types and costs?. พนักงานจะใช้บริการได้อย่างไร? How do my employees make a booking?. กลุ่ม (Group) คืออะไร? จัดตั้งกลุ่มได้อย่างไร? How do I create a group? ลบกลุ่มได้อย่างไร? How do I delete a group? ทำอะไรได้บ้างเมื่อได้เป็นผู้ดูแลกลุ่ม (admin)? What can I do as an Admin?. ผู้ดูแลกลุ่มจะเห็นข้อมูลใดได้บ้าง? What can I see as an Admin?. สามารถเพิ่มจำนวนผู้ดูแลกลุ่มได้หรือไม่? Can I add more Admins?. สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ดูแลกลุ่มได้อย่างไร? How do I change our Admins?. สามารถเพิ่ม ลด ย้ายสมาชิกในกลุ่มได้อย่างไร? How do I add or delete members to/from the group ?. แต่ละกลุ่มมีสมาชิกได้กี่คน? How many members can I add to a group?. แท็กการเดินทางของ Grab for Business คืออะไร? What is a Grab for Business tag? เปิดแท็กให้สมาชิกใช้ Grab ได้อย่างไร How do I enable the tag on members’ Grab app?. ตั้งค่ากฎระเบียบการเดินทางได้อย่างไร ปรับตั้งวันและเวลาที่อนุญาตให้เดินทางได้อย่างไร? How do I restrict by time / day?. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมาชิกในกลุ่มจองรถเดินทางนอกเหนือวันและเวลาที่กำหนด? Grab for Business คิดค่าบริการอย่างไร? How much does Grab for Business cost?. ต้องการแบบสรุปยอดค่าใช้จ่ายรายเดือนทำอย่างไร How do I opt for the monthly direct billing option มีราคาพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กรหรือไม่? Are there any corporate rates?. ฉันสามารถชำระค่าโดยสารให้พนักงานมากกว่าหนึ่งคนด้วยบัตรเครดิตของบริษัทใบเดียวได้หรือไม่?

How can we help you?

Anda memerlukan bantuan?

Xin chào, bạn cần tìm kiếm thông tin gì?

How can we help you?

How can we help you?

คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร